Studia
Podyplomowe

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty studiów podyplomowych organizowanych przez naszą placówkę.

Nasza oferta

Oferujemy szeroki zakres studiów podyplomowych związanych z pedagogiką.

Proponujemy udział w następujących studiach podyplomowych 3 semestralnych, jeśli nie ma na liście interesującego kierunku, to prosimy o kontakt:
 • Technika z wychowaniem komunikacyjnym
 • Autyzm diagnoza i terapia
 • Geografia
 • Biologia
 • Fizyka
 • Chemia
 • Etyka
 • Socjoterapia
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i profilaktyka szkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika
 • Socjoterapia
 • Terapia pedagogiczna
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ,
 • Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia, edukacja
 • Doradztwo zawodowe

Wymagania formalne:

1. Posiadanie wyższego wykształcenia, czyli minimum licencjat,
2. Posiadanie wykształcenia pedagogicznego, to wymaganie dotyczy wszystkich kierunków oprócz przygotowania pedagogicznego, bezpieczeństwo i higiena pracy,

Cena za studia podyplomowe

Cena za każde z powyższych studiów podyplomowych to 4550 zł. Jest to koszt całkowity.

Cena obejmuje również książkę z Ośrodka „Relaksacja Dziecka”- sprzedaż dedykowana wszystkim słuchaczom NPDN PROTOTO o wartości 50 zł

Rekrutacja :: Formularze do wypełnienia

Skontaktuj się z nami