Szanowni Państwo! Polecamy zakupy książek wydanych nakładem NPDN PROTOTO

Hydromotoryka – dr Wiktor Tylek

Książka zawiera zbiór wiadomości dotyczących poruszania się w środowisku wodnym. W przystępny sposób omawia: • typy jachtów i ich budowę, rodzaje silników, • przeprowadzanie zawodów żeglarskich, • manewrowanie jachtem motorowodnym i żaglowym, • holowanie narciarza, • profilaktykę i sposoby udzielania pomocy, • obsługę radia SRC, • umiejętność określania pozycji i przewidywania pogody, • sygnalizację i zasady ruchu żeglugowego. Zawiera wklejkę dotyczące locji, procedury SRC. dr Wiktor Tylek Hydromotoryka Red. Wiktor Tylek Cena: 50 zł

„Relaksacja dziecka” Henry Wintrebert

Czy dziecko potrzebuje relaksacji? Czy nie cierpi tak samo jak dorosły z powodu stresu, lęku, bezsenności, chorób psychosomatycznych, fobii, etc.? Tak, jest to oczywiste, gdyż dziecko bardziej niż ktokolwiek znieść musi traumy psychiczne zaburzające jego równowagę psychoafektywną. Rosnąca liczba rozwodów, niepewność stabilności zatrudnienia rodziców, współzawodnictwo szkolne, kuszenie przedmiotami służącymi konsumpcji i komunikacji, przepracowanie matek, to czynniki sprawiające, że u dziecka pojawia się stały brak bezpieczeństwa, stanowiący źródło napięć psychicznych oraz fizycznych. Dochodzi do tego konstrukcja i rozwój jego własnego życia psychicznego oraz organizacja świata wyobrażeń, również źródeł lęków i obaw zaburzających sen, naukę w szkole oraz związki z rodzicami. Dzieciństwo nie jest beztroskie. Henry WINTREBERT już w roku 1959 odnotował, że relaksacja może wspomóc dziecko, podkreślił wagę integracji przeżycia cielesnego z myślą, niezbędnej dla równowagi podmiotu. W ten sposób wprowadził relaksację do terapii i psychoterapii różnych zaburzeń dziecka. Henry Wintrebert psychiatra-psychoterapeuta, był wraz z doktorem Jeanem BERGÈS jednym z pionierów relaksacji dziecka we Francji. Jego prace zrodziły się w szpitalu la Salpétrière w Paryżu. Wyszkolił licznych uczniów, którzy dzisiaj będą szczęśliwi mogąc odnaleźć w tej książce myśl ich mistrza. Pozycja jest adresowana do wszystkich praktyków relaksacji, psychomotoryków, psychologów, pedopsychiatrów oraz rodziców interesujących się psychologią dziecka.

Książka może też uwrażliwić przedstawicieli służby zdrowia na wagę relaksacji w terapii, tak by odnalazła ona swoje miejsce na oddziałach szpitalnych stawiających sobie za cel leczenie zaburzeń psychicznych dziecka.

Henry Wintrebert RELAKSACJA DZIECKA Tłumaczenie: Beata Rajba Red. Wiktor Tylek Konsultacja medyczna: dr n.med. Piotr Jasielski, dr n.med. Roman Wiącek Korekta: Wiktor Tylek, Jadwiga Szymańska Projekt okładki: Ewa Bator ISBN 978-83-935015-0-2 Cena: 50 zł