Centrum Usługowo-Szkoleniowe

Prototo

Adres siedziby: (tu przesyłamy listownie dokumenty np.ksero potwierdzone za zgodnością z oryginałem w placówce)

ul. Lipowa 26, 55-002 Gajków

tel. 603 673 928 w godz.15-18 od poniedziałku do piątku

e-mail: prototo (at) wp.pl lub prototo (at) prototo.pl (tu przesyłamy formularz zgłoszeniowy z plików do pobrania poniżej w rozszerzeniu doc, czyli Word bez podpisu dołączając do emaila i skany dokumentów np. kwalifikacji, zaświadczeń lub prace dyplomowe, dziennik praktyk w rozszerzeniu doc, czyli Word bez podpisów)

Prace, portfolia, termobindujemy koszt 10 zł

duplikat zaświadczenia – koszt 25 zł

duplikat świadectwa – koszt 50 zł

duplikat legitymacji – koszt 100 zł

Zaliczkę w wysokości min. 400 zł wpłacamy od razu, kolejne wpłaty regulujemy sobie sami, ważne żeby całość była opłacona na 2 miesiące przed planowanym zakończeniem formy kształcenia.

nr konta w Idea Banku: 75 1950 0001 2006 0241 1459 0002

  • W przypadku potrzeby wystawienia faktury na instytucję prosimy koniecznie o podanie tej informacji w tytule przelewu oraz dokładny adres i NIP.
  • W przypadku faktury z odroczoną płatnością prosimy wpisać w tytule płatności nr tej faktury, jaką regulujemy
  • Ośrodek już od 2 lat stosuje wysyłanie faktur w formie elektronicznej, podobnie jest w bankach elektronicznych, ta wersja wg ustawy wystarczy. Jeśli byłoby inaczej, bo np. Pani w księgowości się upiera, to zawsze trzeba w emailu zamieścić, że jest potrzeba opieczętowanego rachunku, wówczas wysyłamy listownie na adres wskazany przez uczestnika.

Miejsca zajęć:

  • Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Zachodnia 2, Wrocław
  • Szkoła Podstawowa nr 113, ul. Zemska 16, Wrocław
  • Zespół Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle ul. Sobniowska 58, 38-200 Jasło