Studia podyplomowe

Książka i okulary

Proponujemy udział m.in. w studiach podyplomowych 3 semestralnych (o nie wymienionych proszę się dowiadywać):

 • Technika z wychowaniem komunikacyjnym – 3600 zł za całość,
 • Etyka – 1200 zł za semestr,
 • Socjoterapia (również uzupełniające po kursie kwalifikacyjnym) – 1200 zł za semestr
 • Przygotowanie pedagogiczne (trzysemestralne),
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i profilaktyka szkolna (trzysemestralne; 350 godzin),
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (trzysemestralne; 350 godzin),
 • Edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna (trzysemestralne; 350 godzin),
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika (trzysemestralne; 350 godzin),
 • Socjoterapia (trzysemestralne; 350 godzin),
 • Terapia pedagogiczna (trzysemestralne; 350 godzin), – 3800 zł za całość
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – 3600 zł za całość,
 • Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia, edukacja
 • Doradztwo zawodowe – możliwość dofinansowania na region podkarpacki
 • Matematyka

Przed rozpoczęciem studiów podyplomowych prosimy o ksero wszystkich dokumentów za potwierdzeniem zgodności z oryginałem np. w sekretariacie placówki oświatowej przesłać listownie na adres siedziby i ich skanów oraz formularza zgłoszeniowego wypełnionego w rozszerzeniu doc czyli Word, dołączając do emaila, podobnie jak to ma miejsce w przypadku kursów kwalifikacyjnych.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać wykorzystując dane zawarte w zakładce kontakt.

Tel. 603673928 email: prototo@wp.pl