Uwaga. Studia Podyplomowe w Krośnie 27.06.2020 r. (sobota)

Książka i okulary
W związku z pandemią koronawirusa studia podyplomowe w Krośnie – termin zjazdu zostaje przesunięty na dzień 27.06.2020 r. (sobota) o godz. 10 w MIEJSKIM ZESPOLE SZKÓŁ w KROŚNIE przy ul. WOJSKA POLSKIEGO 45, 38-400 KROSNO
 
Cena: 4050 zł za całość (w tym książka z Ośrodka „Relaksacja Dziecka”-sprzedaż dedykowana wszystkim słuchaczom NPDN PROTOTO koszt 50 zł),
 
Proponujemy udział w następujących studiach podyplomowych 3 semestralnych, jeśli nie ma na liście interesującego kierunku, to proszę o kontakt:
 • Technika z wychowaniem komunikacyjnym 
 • Geografia
 • Biologia
 • Fizyka
 • Chemia
 • Etyka
 • Socjoterapia 
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i profilaktyka szkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 
 • Edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna 
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika 
 • Socjoterapia
 • Terapia pedagogiczna 
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ,
 • Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia, edukacja
 • Doradztwo zawodowe
 • Matematyka
 • Integracja sensoryczna
Wymagania formalne:
1. Posiadanie wyższego wykształcenia, czyli minimum licencjat
2. Posiadanie wykształcenia pedagogicznego, to wymaganie dotyczy wszystkich kierunków oprócz przygotowania pedagogicznego, bezpieczeństwo i higiena pracy
 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać wykorzystując dane zawarte w zakładce kontakt.

Tel. 603673928 email: prototo@wp.pl

albo

prototo@prototo.pl