PROTOTO – kursy, szkolenia, studia podyplomowe - NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI CENTRUM SZKOLENIA „PROTOTO”

Kursy kwalifikacyjne

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

„PROTOTO” we Wrocławiu i Jaśle

zaprasza do udziału

w następujących kursach kwalifikacyjnych

w roku szkolnym 2014/2015:

Trwa nabór do grup na kursach kwalifikacyjnych we Wrocławiu oraz do grup na kursach kwalifikacyjnych w Jaśle. Kursy w obu miastach odbywają się niezależnie od siebie.

Aby poznać szczegóły na temat proponowanych form doskonalenia, należy najechać kursorem na nazwę kursu i otworzyć – oferty zostaną uaktualnione w kwietniu 2012 r. Obecnie aktualne są propozycje cenowe w tabeli.

2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli

Chętnych prosimy o wype��nienie i przesyłanie zgłoszeń: Kurs-kwalifikacyjny_formularz-zgloszeniowy

Nazwa kursu Ilość godzin Cena kursu
Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli 270, 2 sem. 1600 zł
Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej��(organizacja i zarządzanie oświatą) 220, 2 sem. 2000 zł
Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo 260, 2 sem. 2000 zł + praktyki
Kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki 270, 2 sem. 2000 zł
Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki 270, 2 sem. 2000 z��
 Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej  270, 2 sem. 2000 zł
Kurs kwalifikacyjny z��zakresu terapii pedagogicznej 270, 2 sem. 2000 zł
Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa 270, 2 sem. 2000 zł
 Kurs kwalifikacyjny – „Przyroda” 300, 2 sem. 2000 z����
Kurs kwalifikacyjny – „Sztuka” prowadzenie PLASTYKI I MUZYKI 300, 2 sem. 2000 zł
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zaj��ć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” 250, 2 sem. 2000 zł
Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki��zawodu 150, 2 sem. 1200 zł
Kurs kwalifikacyjny – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza 270, 2 sem. 2000 zł
Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci autystycznych 510, 2 sem. 2400 zł
Kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii 350, 2 sem. 2400 zł
Kurs kwalifikacyjny z zakresu resocjalizacji 370, 2 sem. 2400 zł
Kurs wychowawców kolonii 150 zł
Kurs kierownik��w placówek wypoczynku 150 z��
kursy kierowników wycieczek 50 zł