Kursy kwalifikacyjne

Klasa szkolna

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „PROTOTO” we Wrocławiu i Jaśle

zaprasza do udziału

w następujących kursach kwalifikacyjnych:

Trwa nabór do grup na kursach kwalifikacyjnych we Wrocławiu oraz do grup na kursach kwalifikacyjnych w Jaśle. Kursy w obu miastach odbywają się niezależnie od siebie.

Aby poznać szczegóły na temat proponowanych form doskonalenia, należy najechać kursorem na nazwę kursu i otworzyć – oferty zostaną uaktualnione w kwietniu 2012 r. Obecnie aktualne są propozycje cenowe w tabeli.

2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli

Chętnych prosimy o wypełnienie i przesyłanie zgłoszeń: Kurs-kwalifikacyjny_formularz-zgloszeniowy

Nazwa kursuIlość godzinCena kursu
Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli270, 2 sem.1600 zł
Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej (organizacja i zarządzanie oświatą)220, 2 sem.2000 zł
Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo260, 2 sem.2000 zł + praktyki
Kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki270, 2 sem.2000 zł
Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki270, 2 sem.2000 zł
Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej 270, 2 sem.2000 zł
Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej270, 2 sem.2000 zł
Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa270, 2 sem.2000 zł
Kurs kwalifikacyjny – „Przyroda”300, 2 sem.2000 zł
Kurs kwalifikacyjny – „Sztuka” prowadzenie PLASTYKI I MUZYKI300, 2 sem.2000 zł
Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”250, 2 sem.2000 zł
Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu150, 2 sem.1200 zł
Kurs kwalifikacyjny – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza270, 2 sem.2000 zł
Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci autystycznych510, 2 sem.2400 zł
Kurs kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii350, 2 sem.2400 zł
Kurs kwalifikacyjny z zakresu resocjalizacji370, 2 sem.2400 zł
Kurs wychowawców kolonii250 zł
Kurs kierowników placówek wypoczynku250 zł
Kursy kierowników wycieczek60 zł