Kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów

Książki leżące na biurku

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „PROTOTO” organizuje kolejną edycję: Kursu pedagogicznego z zakresu przygotowania dydaktycznego dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form kształcenia Uprawnienia do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich i wielu innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) Cztaj więcej…