Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

Książki leżące na biurku

ADRESACI Kurs jest przeznaczony dla pracowników placówek oświatowych: nauczycieli I etapu edukacyjnego, pedagogów i psychologów. 2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli CEL Celem kursu jest przygotowanie uczestników do stwarzania optymalnych warunków uczenia się dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do udzielania specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej Cztaj więcej…

Kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów

Książki leżące na biurku

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „PROTOTO” organizuje kolejną edycję: Kursu pedagogicznego z zakresu przygotowania dydaktycznego dla wykładowców i instruktorów pozaszkolnych form kształcenia Uprawnienia do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich i wielu innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) Cztaj więcej…