Centrum Szkoleniowo–Usługowe PROTOTO

Na szlaku w Ostas

prototoCentrum Szkoleniowo – Usługowe PROTOTO powstało w 2009 r. Od początku istnienia zajmujemy się szkoleniami. Pierwotnie były to wyłącznie kursy przygotowawcze dla kandydatów na wychowawców w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz kursy instruktażowe kierowników placówek wypoczynku. Następnie do naszej oferty dołączyliśmy kursy kierowników wycieczek.

W 2010 r. powstała również Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PROTOTO, która działa na podstawie zezwolenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (Zaświadczenie nr 5/2010). W ramach NPDN PROTOTO przygotowaliśmy ofertę kursów kwalifikacyjnych.

Ponadto organizujemy kursy pływania, tenisa stołowego i ziemnego, narciarskie, żeglarskie i motorowodne.

Dyrektor NPDN PROTOTO
dr Wiktor Tylek

KWALIFIKACJE

 • Doktor nauk o kulturze fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Magister filologii polskiej
 • Studia specjalne, kierunek: Dziennikarstwo
 • Studia Podyplomowe, kierunek:
  • Wychowanie Fizyczne,
  • Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa,
  • Tyflopedagogika,
  • Oligofrenopedagogika,
  • Gimnastyka korekcyjna,
  • Logopedia,
  • na Wydziale Zarządzania w zakresie Menedżer jako trener i coach.
 • Trener II klasy w specjalności pływanie
 • Instruktor sportu w dyscyplinach:
  • pływania,
  • tenisa stołowego,
  • w narciarstwie zjazdowym,
  • tenisa ziemnego,
  • sportów motorowodnych,
  • żeglarstwa.
 • Kapitan jachtowy
 • Kapitan motorowodny
 • Instruktor Ratownictwa Wodnego Rzeczpospolitej
 • Płetwonurek PADI Divemaster, CMAS P2
 • Instruktor ISSA
 • Radiooperator SRC (VHF)
 • Wychowawca kolonijny
 • Kierownik kolonii
 • Kierownik wycieczek