Kurs sternika motorowodnego – Znamirowice – 500 zł

Pokład żaglówki

KURS STERNIKA MOTOROWODNEGO CENA 500 ZŁ  W ZNAMIROWICACH NAD JEZIOREM ROŻNOWSKIM zgłoszenie w zakładce KONTAKT (zgłoszenia=wymagane):  tel. 603673928, email: prototo@wp.pl

Cena: 500zł koszt egzaminu i patentu (250 zł egzamin, 50 zł patent, 50% zniżki dla osób w wieku do 26 lat)

Patent sternika motorowodnego uprawnia do prowadzenia łodzi motorowych bez ograniczenia na moc silnika po wodach śródlądowych oraz morskich na łodziach o długości do 12 m w odległości 2 Mm od brzegu lub po morskich wodach osłoniętych. Po morzu w porze dziennej. Jest on wykorzystywany wśród nurków, ratowników, wędkarzy, żeglarzy.
Wymagania formalne:
wiek od 14 lat,

po zdaniu egzaminu:
Wniosek
1 zdjęcie. 3,5 x 4,5 cm
Osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia – zgoda rodziców

czas trwania kursu od 26.06. od godz. 19 do 28.06. do godz. 14
miejsce: Znamirowice Jezioro Rożnowskie
dokumenty: dowód osobisty, od osoby 14 letniej zgoda rodziców i dokument stwierdzający wiek.

Wpłata na konto zaliczki min. 100 zł po informacji, że się grupa zebrała.

online casino line-height: 1.5385; background: transparent;”>zgłoszenia przyjmowane są poprzez dołączenie do emaila formularza zgłoszeniowego w rozszerzeniu doc, czyli popularnego word- zawartego w zakładce kontakt. Proszę dołączyć również skan dowodu osobistego do emaila

I. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego.

 1. Wiedza teoretyczna:
  1. podstawy budowy jachtów motorowych;
  2. silniki i układy napędowe, w tym:
   1. budowa silników,
   2. obsługa i konserwacja silników,
   3. zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
   4. podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
  3. manewrowanie jachtem motorowym;
  4. zasady prowadzenia skuterów wodnych;
  5. podstawy locji, w tym w szczególności:
   1. znaki żeglugowe i online casino oznakowanie dróg wodnych,
   2. mapy i przewodniki,
   3. drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
  6. wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
   1. podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
   2. wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
   3. działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
   4. postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
   5. udzielanie pierwszej pomocy,
   6. hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
  7. wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
   1. skala prędkości wiatru,
   2. zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
   3. komunikaty meteorologiczne;
  8. pomoce nawigacyjne;
  9. ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
  10. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.
 2. Umiejętności praktyczne:
  1. manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
   1. prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
   2. wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm „człowiek za burtą”,
   3. kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
  2. kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
  3. praca w charakterze członka załogi;
  4. podstawowe prace bosmańskie.
II. Ćwiczenia, podczas kursu obejmują 2 godziny manewrów łodzią motorowodną.