Kurs sternika motorowodnego, żeglarza jachtowego

Pokład żaglówki

Kurs na żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego w dniach 15.07-17.07.2016 r. – KĘDZIERZYN KOŹLE

Cena: 750zł + koszt egzaminu i patentu (250 zł egzamin, 50 zł patent, 50% zniżki dla osób uczących się w wieku do 26 lat na podstawie legitymacji) do kursu na patent żeglarza jachtowego może przystąpić osoba, która ukończyła 12 rok życia. Kurs na sternika motorowodnego cena 450 zł.

KONTAKT

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez dołączenie do emaila formularza zgłoszeniowego w rozszerzeniu doc, czyli popularnego word- zawartego w zakładce kontakt. Proszę dołączyć również skan dowodu osobistego do maila.

e- mail: prototo@wp.pl
tel.: 603 673 928, 71 716 54 23

Patent sternika motorowodnego uprawnia do prowadzenia łodzi motorowych bez ograniczenia na moc silnika po wodach śródlądowych oraz morskich na łodziach o długości do 12 m w odległości 2 Mm od brzegu lub po morskich wodach osłoniętych. Po morzu w porze dziennej. Jest on wykorzystywany wśród nurków, ratowników, wędkarzy, żeglarzy.

Wymagania formalne:

 • – wiek od 14 lat,

Po zdaniu egzaminu:

 • wniosek
 • 1 zdjęcie. 3,5 x 4,5 cm
 • osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia – zgoda rodziców

Dokumenty:

 • dowód osobisty, od osoby 14 letniej zgoda rodziców i dokument stwierdzający wiek.

Wpłata na konto zaliczki min. 100 zł po informacji, że się grupa zebrała.

I. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu sternika motorowodnego.

 1. Wiedza teoretyczna:
  1. podstawy budowy jachtów motorowych;
  2. silniki i układy napędowe, w tym:
   1. budowa silników,
   2.  obsługa i konserwacja silników,
   3. zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
   4. podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;
  3. manewrowanie jachtem motorowym;
  4. zasady prowadzenia skuterów wodnych;
  5. podstawy locji, w tym w szczególności:
   1. znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
   2. mapy i przewodniki,
   3. drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
  6. wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
   1. podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
   2. wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
   3. działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
   4. postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
   5. udzielanie pierwszej pomocy,
   6. hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;
  7. wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
   1. skala prędkości wiatru,
   2. zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
   3. komunikaty meteorologiczne;
  8. pomoce nawigacyjne;
  9. ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
  10. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.
 2. Umiejętności praktyczne:
  1. manewrowanie jachtem motorowym w zakresie:
   1. prowadzenia jachtu motorowego przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
   2. wykonania manewrów: odejście od nadbrzeża, dojście do nadbrzeża, pływanie kursem prostym i cyrkulacja, alarm
    „człowiek za burtą”,
   3. kotwiczenia i cumowania w różnych warunkach;
  2. kierowanie załogą, wydawanie komend i egzekwowanie ich wykonania we właściwym momencie;
  3. praca w charakterze członka załogi;
  4. podstawowe prace bosmańskie.

II. Ćwiczenia, podczas kursu obejmują 2 godziny manewrów łodzią motorowodną.

3/4 Ziemi to woda warto znać środowisko wodne.
Czy należysz do osób, które poszukiwał ODYSEUSZ? Mylące wiosło z łopatą.