Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców

Klasa szkolna

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 67 z dnia 10 lutego 1997 r.).

Rozporządzenie MEN z dnia 6 maja 2006 r. w sprawie uzyskiwania u uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. 31, poz. 216).

ADRESACI

Osoby chętne do podjęcia pracy wychowawcy w placówkach wypoczynku, które spełniają następujące warunki:

 1. ukończone 18 lat życia,
 2. posiadanie co najmniej średnie wykształcenie,
 3. posiadanie predyspozycji do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

CEL

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy oraz kompetencji do pracy w charakterze wychowawcy w placówkach wypoczynku.

PROGRAM KURSU

 • Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Organizacja zajęć w placówce wypoczynku.
 • Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej.
 • Obowiązki wychowawcy grupy.
 • Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku.
 • Turystyka i krajoznawstwo.
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe.
 • Zajęcia praktyczno-techniczne.
 • Prace społecznie użyteczne.
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku.

TERMIN I MIEJSCE

Bliższe informacje w dziale: Aktualności.

KOSZT KURSU

Koszt udziału w kursie – 300 zł.

Całą kwotę lub zaliczkę w wysokości 50 zł należy wpłacić na konto podane w dziale: Kontakt. Tytuł wpłaty: Kurs na wychowawców – nazwisko uczestnika.

ZGŁOSZENIA

Przyjęcie zgłoszenia następuje po nadesłaniu zgłoszenia na:

 • NA E-MAIL: prototo@wp.pl z tematem: Nazwisko_Kurs na wychowawców
 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego  znajdującego się zakładce kontakt i wysłanie na adres e-mail – nazwa: NazwiskoImie_Wych_Zgl
 2. Kopii dowodu osobistego (skan) – nazwa: NazwiskoImie_Wych_DO
 3. Kopii świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomy ukończenia studiów (skan) – nazwa: NazwiskoImie_Wych_Dyplom
 4. Dowodu wpłaty za kurs.
 • LISTOWNIE NA ADRES SIEDZIBY lub NA KURS
 1. Kopia dowodu osobistego.
 2. Kopii świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomy ukończenia studiów
 3. Podpisany formularz zgłoszeniowy.

KONTAKT

e- mail: prototo@wp.pl, prototojaslo@wp.pl (dla kursów w Jaśle)

tel.: 603 673 928, 71 716 54 23

UWAGA!

Kursy wychowawcy może ukończyć osoba ze średnim wykształceniem, przy czym nie musi posiadać matury. Nie musi posiadać przygotowania pedagogicznego.

Uprawnienia są przyznawane dożywotnio i obowiązują na terenie całego kraju, jak i poza nim, wszystkie rejony, które podlegają regulacjom Unii Europejskiej.

Wychowawca posiada prawo do opieki nad uczestnikami kolonii, obozu, zimowiska, itp.

Kursy odbywają się we Wrocławiu, ale jeśli zbierze się min. 10 kursantów, to kurs zostanie zorganizowany w miejscu zamieszkania. Wspomniana klauzula również dotyczy terminów.