Kurs pedagogiczny dla wykładowców i instruktorów

Książki leżące na biurku

NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „PROTOTO”

organizuje kolejną edycję:

Kursu pedagogicznego
z zakresu przygotowania dydaktycznego dla wykładowców
i instruktorów pozaszkolnych form kształcenia

Uprawnienia do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich i wielu innych) oraz placówkach handlowych (sklepach) i zakładach produkcyjnych, jak również do przeprowadzenia szkoleń z zakresu BHP.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 988, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 192 poz. 1875) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216).

Kurs adresowany jest do:

 • wykładowców prowadzących wykłady na różnego rodzaju kursach,
 • instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy,
 • mistrzów – właścicieli i pracowników zakładów usługowych , rzemieślniczych, handlowych, produkcyjnych
 • pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy

Program przewiduje:

 1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki.
 2. Podstawy psychologii i psychologii pracy.
 3. Dydaktyka ogólna.
 4. Dydaktyka szczegółowa prowadzenia szkoleń z zakresu pozaszkolnych form kształcenia.
 5. Praktyka metodyczna.

Kurs  obejmuje 80 godzin zajęć.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Kopia potwierdzająca wykształcenie (minimum średnie lub zawodowe) – skan.
 2. Kopia dowodu osobistego (obie strony) – skan.
 3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego-jest w zakładce kontakt:
  1. wysłanie e-mailem na adres: prototo@wp.pl z tytułem: Nazwisko_Kurs pedagogiczny dla wykładowców,
  2. przyniesienie lub przesłanie podpisanego wydruku.

Cena: 530 zł

Wpłatę należy uiścić przed rozpoczęciem kursu na konto podane w dziale: Kontakt. Tytuł wpłaty: Kurs pedagogiczny dla wykładowców – nazwisko uczestnika.

W cenę wliczono: materiały dydaktyczne, zaświadczenia zgodne ze wzorem MEN.

Termin:  po zebraniu grupy (prosimy o kontakt)
Tel.: 603 673 928, 71 716 54 23
e-mail: prototo@wp.pl (w tytule: nazwisko_Kurs pedagogiczny dla wykładowców)