Kurs kwalifikacyjny – „Wychowanie do życia w rodzinie”

Książki leżące na biurku

ADRESACI

Kurs przeznaczony jest dla pracowników placówek oświatowych.

2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli

CEL

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć – „Wychowanie do życia w rodzinie”.

PROGRAM KURSU

Kurs kwalifikacyjny, oparty na Ramowym programie MEN-u, obejmuje zagadnienia:

 1. Podstawy wychowania do życia w rodzinie (antropologiczne, etyczne, socjologiczne, prawne).
 2. Zagadnienia biomedyczne.
 3. Zagadnienia seksuologiczne.
 4. Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne.
 5. Metodyka i dydaktyka przedmiotu.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy zgłoszony uczestnik zostanie powiadomiony.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • NA E-MAIL: prototo@wp.pl z tematem: Nazwisko_WDZ
 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego – jest w zakładce KONTAKT i wysłanie na adres e-mail: prototo@wp.pl
  Kurs-kwalifikacyjny_formularz-zgloszeniowy
 • LISTOWNIE NA ADRES SIEDZIBY (z dopiskiem: nazwa kursu)
 1. Kopia online casino dyplomu ukończenia szkoły wyższej (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 2. Zaświadczenie z placówki oświatowej o zatrudnieniu (oryginał).
 3. Kopia dowodu osobistego (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia pedagogiczne (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 5. Podpisany formularz zgłoszeniowy.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -w zakładce kontakt na samym dole.

CZAS TRWANIA KURSU

Kurs trwa 250 godzin.

Zajęcia odbywają się w cyklu weekendowym: w piątki i soboty.

KOSZT KURSU

Koszt udziału w kursie – umieszczony jest w zakładce KURSY KWALIFIKACYJNE.

Numer konta podany w dziale: Kontakt. Tytuł wpłaty: Wdż – nazwisko uczestnika.

Pierwsza rata płatna po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników wynosi 400 zł.

O udziale w kursie decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.

Numer konta i dane adresowe w dziale: Kontakt.

WYSTAWIAMY RACHUNKI