Kurs kwalifikacyjny – Surdopedagogika

Książki leżące na biurku

ADRESACI

Kurs przeznaczony jest dla pracowników placówek oświatowych.

2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli

CEL

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do stwarzania optymalnych warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży z wadą słuchu oraz do pracy i udzielania specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży z wadą słuchu. Absolwenci kursu uzyskają kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu (Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z wymogami Rozporządzenia MEN – Dz.U. z 2003 r., nr 84, poz. 779).

PROGRAM KURSU

Kurs kwalifikacyjny obejmuje zagadnienia:

 1. Pedagogika specjalna.
 2. Surdopedagogika.
 3. Audiologia pedagogiczna oraz urządzenia techniczne w rehabilitacji słuchu i mowy.
 4. Surdologopedia.
 5. Rewalidacja indywidualna.
 6. Psychologia głuchych.
 7. Manualne sposoby usprawniania języka.
 8. Metodyka nauczania i wychowania dzieci z wadą słuchu.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • NA E-MAIL: prototo@wp.pl z tematem: Nazwisko_Surdopedagogika
 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego – jest w zakładce KONTAKT i wysłanie na adres e-mail: prototo@wp.pl
  Kurs-kwalifikacyjny_formularz-zgloszeniowy
 2. Skany dokumentów: dowód osobisty (obie strony), dyplom magisterski lub licencjacki, zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • LISTOWNIE NA ADRES SIEDZIBY (z dopiskiem: Nazwa kursu)
 1. Kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 2. Zaświadczenie z placówki oświatowej o zatrudnieniu (oryginał).
 3. Kopia dowodu osobistego (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia pedagogiczne (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 5. Podpisany formularz zgłoszeniowy.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -w zakładce kontakt na samym dole.

CZAS TRWANIA KURSU

Kurs trwa 270 godzin – od listopada 2013 r.

Zajęcia odbywają się w cyklu weekendowym: w piątki i soboty.

KOSZT KURSU

Koszt udziału w kursie – umieszczony jest w zakładce KURSY KWALIFIKACYJNE.

Numer konta podany w dziale: Kontakt. Tytuł wpłaty: Surdopedagogika – nazwisko uczestnika.

Pierwsza rata płatna po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników wynosi 400 zł.

Numer konta i dane adresowe w dziale: Kontakt.

WYSTAWIAMY RACHUNKI