Kurs kwalifikacyjny – Przyroda, Surdo i Tyflopedagogika

Książki leżące na biurku

Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu nauczania przedmiotu Przyroda. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i pracowników oświaty.

Polecamy także kurs z Surdopedagogiki przygotowując do pracy z  dziećmi słabosłyszącymi lub niesłyszącymi.

W naszej ofercie znajdują się także kursy z Tyflopedagogiki dające nauczycielom podstawy do pracy z dziećmi i młodzieżą niewidomą lub słabowidzącą.

KURSY wszystkie kursy kwalifikacyjne:

  • Przyroda,
  • Surdopedagogika,
  • Tyflopedagogika.