Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu „Sztuka”

Książki leżące na biurku

ADRESACI

Kurs przeznaczony jest dla pracowników placówek oświatowych.

2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli

CEL

Celem kursu jest nabycie kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia zajęć – „Sztuka” (plastyka i muzyka).

PROGRAM KURSU

Kurs kwalifikacyjny, oparty na Ramowym Programie MEN-u, obejmuje zagadnienia:

 1. Podstawy wiedzy o sztuce.
 2. Psychopedagogika twórczości.
 3. Sztuka w edukacji (metodyka).
 4. Projekty edukacji twórczej.
 5. Technologie informacyjne i multimedia edukacji sztuki.

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy zgłoszony uczestnik zostanie powiadomiony.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • NA E-MAIL: prototo@wp.pl z tematem: Nazwisko_Sztuka
 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego – jest w zakładce KONTAKT i wysłanie na adres e-mail: prototo@wp.pl
  Kurs-kwalifikacyjny_formularz-zgloszeniowy
 2. Skany dokumentów: dowód osobisty (obie strony), dyplom magisterski lub licencjacki, zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • LISTOWNIE NA ADRES SIEDZIBY (z dopiskiem: Nazwa kursu)
 1. Kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 2. Zaświadczenie z casino placówki oświatowej o zatrudnieniu (oryginał).
 3. Kopia dowodu osobistego (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia pedagogiczne (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 5. Podpisany formularz zgłoszeniowy.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -w zakładce kontakt na samym dole.

CZAS TRWANIA KURSU

Kurs trwa 300 godzin,

Czas trwania: obecnie trwa nabór do grupy

KOSZT KURSU

Koszt udziału w kursie – umieszczony jest w zakładce KURSY KWALIFIKACYJNE

Numer konta podany w dziale: Kontakt. Tytuł wpłaty: Sztuka– nazwisko uczestnika.

Pierwsza rata płatna po potwierdzeniu wpisania na listę uczestników wynosi 400 zł.

O udziale w kursie decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.

Numer konta i dane adresowe w dziale: Kontakt.

WYSTAWIAMY RACHUNKI