Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu „Przyroda”

Książki leżące na biurku

ADRESACI

Kurs przeznaczony jest dla pracowników placówek oświatowych, przede wszystkim nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczania chemii, biologii, fizyki i geografii.

2009_03_12_RozpMEN_kwalifikacje nauczycieli

CEL

Celem kursu jest nabycie kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia zajęć – „Przyroda”.

PROGRAM KURSU

Kurs kwalifikacyjny, oparty na Ramowym Programie MEN-u, obejmuje zagadnienia:

 1. Podstawy merytoryczne przyrodoznawstwa.
 2. Jak nowocześnie uczyć?
 3. Jak skutecznie uczyć przyrody?

Szczegółowy harmonogram zajęć ustali kierownik kursu na pierwszym spotkaniu z uczestnikami. O terminie pierwszych zajęć każdy zgłoszony uczestnik zostanie powiadomiony.

Kurs się rozpocznie po zebraniu grupy 10 uczestników.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • NA E-MAIL: prototo@wp.pl z tematem: Nazwisko_Przyroda
 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego – jest w zakładce KONTAKT i wysłanie na adres e-mail: prototo@wp.pl
  Kurs-kwalifikacyjny_formularz-zgloszeniowy
 2. Skany dokumentów: dowód osobisty (obie strony), dyplom magisterski lub licencjacki, zaświadczenie o zatrudnieniu.
 • LISTOWNIE NA ADRES SIEDZIBY (z dopiskiem: Nazwa kursu)
 1. Kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej (potwierdzona zgodność z casino pa natet oryginałem).
 2. Zaświadczenie z placówki oświatowej o zatrudnieniu (oryginał).
 3. Kopia dowodu osobistego (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 4. Kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia pedagogiczne (potwierdzona zgodność z oryginałem).
 5. Podpisany formularz zgłoszeniowy.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych -w zakładce kontakt na samym dole.

CZAS TRWANIA KURSU

Kurs trwa 300 godzin: od wiosny 2013 r. do 28.04.2013 r.

Zajęcia odbywają się w cyklu weekendowym: w piątki i soboty.

KOSZT KURSU

Koszt udziału w kursie – umieszczony jest w zakładce KURSY KWALIFIKACYJNE.

Pierwsza rata wynosi 400 zł i należy ją wpłacić na konto podane w dziale po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia: Kontakt.  Tytuł wpłaty: Przyroda – nazwisko uczestnika.

O udziale w kursie decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.

Numer konta i dane adresowe w dziale: Kontakt.

WYSTAWIAMY RACHUNKI