Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek

Klasa szkolna

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie MEN z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 111, poz. 1994).

Rozporządzenie MEN z dnia 6 maja 2006 r. w sprawie uzyskiwania u uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. 31, poz. 216).

ADRESACI

Osoby chętne do podjęcia pracy wychowawcy w placówkach wypoczynku, które spełniają następujące warunki:

 1. ukończone 18 lat życia,
 2. posiadanie predyspozycji do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

CEL

Celem kursu jest uzyskanie wiedzy oraz kompetencji do pracy w charakterze kierowników wycieczek.

PROGRAM KURSU

 • Organizacja wycieczek.
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wycieczek.
 • Organizacja pracy kierownika wycieczek.
 • Prowadzenie dokumentacji.

TERMIN I MIEJSCE

Zgodnie z zapotrzebowaniem. Bliższe informacje w dziale: Aktualności.

W razie pytań prosimy o kontakt.

KOSZT KURSU

Koszt udziału w kursie – 200 zł.

Całą kwotę należy wpłacić na konto podane w dziale: Kontakt. Tytuł wpłaty: Kurs na kierowników wycieczek – nazwisko uczestnika.

ZGŁOSZENIA

Przyjęcie zgłoszenia następuje po przesłaniu:

 • NA E-MAIL: prototo@wp.pl z tematem: Nazwisko_Kurs na kier_wyc
 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie na adres e-mail – nazwa: NazwiskoImie_Kierwyc_Zgl
 2. Kopii dowodu osobistego (skan) – nazwa: NazwiskoImie_Kierwyc_DO
 3. Kopii świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomy ukończenia studiów (skan) – nazwa: NazwiskoImie_Kierwyc_Dyplom
 4. Dowodu wpłaty za kurs.
 • LISTOWNIE NA ADRES SIEDZIBY lub NA KURS
 1. Kopia dowodu osobistego.
 2. Kopii świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomy ukończenia studiów
 3. Podpisany formularz zgłoszeniowy.

KONTAKT

e- mail: prototo@wp.pl, prototojaslo@wp.pl (dla kursów w Jaśle)

tel.: 603 673 928, 71 716 54 23

UWAGA!

Kurs kierownika wycieczek może ukończyć osoba ze średnim wykształceniem, przy czym nie musi posiadać matury ani przygotowania pedagogicznego.

Uprawnienia są przyznawane dożywotnio i obowiązują na terenie całego kraju, jak i poza nim, wszystkie rejony, które podlegają regulacjom Unii Europejskiej.

Kierownik wycieczek sprawuje nadzór nad zorganizowaną grupą.

Kursy odbywają się we Wrocławiu oraz w Jaśle, ale jeśli zbierze się min. 10 kursantów, to kurs zostanie zorganizowany w miejscu zamieszkania. Wspomniana klauzula również dotyczy terminów.