Księgarnia

Drewniana półka z książkami
 • Wszystkich zainteresowanych sportami wodnymi zapraszamy do kupna książki pt. „Hydromotoryka” Wiktora Tylka.
  Zawiera zbiór wiadomości dotyczących poruszania się w środowisku wodnym. W przystępny sposób omawia:
  • typy jachtów i ich budowę, rodzaje silników,
  • przeprowadzanie zawodów żeglarskich,
  • manewrowanie jachtem motorowodnym i żaglowym,
  • holowanie narciarza,
  • profilaktykę i sposoby udzielania pomocy,
  • obsługę radia SRC,
  • umiejętność określania pozycji i przewidywania pogody,
  • sygnalizację i zasady ruchu żeglugowego.
  Zawiera wklejkę dotyczące locji, procedury SRC.

Cena 50 zł

Obraz może zawierać: ocean, na zewnątrz i woda

Szanowni Państwo! Polecamy zakup nowej książki wydanej nakładem NPDN PROTOTO: „Relaksacja dziecka” Henry’ego Witreberta

Czy dziecko potrzebuje relaksacji? Czy nie cierpi tak samo jak dorosły z powodu stresu, lęku, bezsenności, chorób psychosomatycznych, fobii, etc.? Tak, jest to oczywiste, gdyż dziecko bardziej niż ktokolwiek znieść musi traumy psychiczne zaburzające jego równowagę psychoafektywną. Rosnąca liczba rozwodów, niepewność stabilności zatrudnienia rodziców, współzawodnictwo szkolne, kuszenie przedmiotami służącymi konsumpcji i komunikacji, przepracowanie matek, to czynniki sprawiające, że u dziecka pojawia się stały brak bezpieczeństwa, stanowiący źródło napięć psychicznych oraz fizycznych. Dochodzi do tego konstrukcja i rozwój jego własnego życia psychicznego oraz organizacja świata wyobrażeń, również źródeł lęków i obaw zaburzających sen, naukę w szkole oraz związki z rodzicami. Dzieciństwo nie jest beztroskie.

Henry WINTREBERT już w roku 1959 odnotował, że relaksacja może wspomóc dziecko, podkreślił wagę integracji przeżycia cielesnego z myślą, niezbędnej dla równowagi podmiotu. W ten sposób wprowadził relaksację do terapii i psychoterapii różnych zaburzeń dziecka.

Henry Wintrebert psychiatra-psychoterapeuta, był wraz z doktorem Jeanem BERGÈS jednym z pionierów relaksacji dziecka we Francji. Jego prace zrodziły się w szpitalu la Salpétrière w Paryżu. Wyszkolił licznych uczniów, którzy dzisiaj będą szczęśliwi mogąc odnaleźć w tej książce myśl ich mistrza. Pozycja jest adresowana do wszystkich praktyków relaksacji, psychomotoryków, psychologów, pedopsychiatrów oraz rodziców interesujących się psychologią dziecka.

Książka może też uwrażliwić przedstawicieli służby zdrowia na wagę relaksacji w terapii, tak by odnalazła ona swoje miejsce na oddziałach szpitalnych stawiających sobie za cel leczenie zaburzeń psychicznych dziecka.

Henry Wintrebert
RELAKSACJA DZIECKA

Red. Wiktor Tylek
Konsultacja medyczna: dr n.med. Piotr Jasielski, dr n.med. Roman Wiącek
Korekta: Wiktor Tylek, Jadwiga Szymańska
Projekt okładki: Ewa Bator

Tłumaczenie: Beata Rajba
ISBN 978-83-935015-0-2
Cena: 50 zł