Egzamin instruktora sportu w RZECZCE 26.01.2020 r.

Zjazd na snowboardzie

Zapraszamy do udziału w egzaminie na instruktora sportu w narciarstwie, snowboardzie, tenisie ziemnym w RZECZCE 26.01.2020 r. o godz. 14 pod kasa przy wyciągu GWN GÓRNIK.

Kandydaci na instruktora sportu muszą spełniać następujące warunki:

1. ukończone 18 lat życia,
2. posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

Kurs instruktora sportu

1. Część specjalistyczna m.in. w dyscyplinach NARCIARSTWO, SNOWBOARD, TENIS ZIEMNY.

  • cena 1100 zł

2. Część ogólna dla osób, które nie posiadają uprawnień sportowych (nie posiada legitymacji instruktora sportu z innej dyscypliny albo dyplomu AWF lub studiów podyplomowych z wychowania fizycznego)

  • cena 250 zł

Zapytania proszę kierować pod nr tel. 603673928 – zgłoszenia przyjmujemy emailowo na adres: prototo@wp.pl formularz zgłoszeniowy znajduje się w zakładce kontakt na samym dole.