Kurs instruktora sportu w Zakopanem 31.03

W najbliższym czasie będziemy realizowali zajęcia z następujących dyscyplin:

 • narciarstwo
 • snowboard

Egzaminy z Kursów instruktora sportu narciarstwo oraz snowboard będą się odbywały w Zakopanem w dniach 31.03.2018r. na stokach: Białka Tatrzańska, Kotelnica Tatrzańska – spotkanie przy dolnych kasach o godzinie 11.00.

Koszty

 • narciarstwo
  • 1000 zł – dla instruktorów sportu lub osób posiadających dyplom AWF
  • 1200zł – dla osób bez wykształcenia sportowego
 • snowboard
  • 1000 zł – dla instruktorów sportu lub osób posiadających dyplom AWF
  • 1200zł – dla osób bez wykształcenia sportowego

Kandydaci na instruktora sportu muszą spełniać następujące warunki:

1. ukończone 18 lat życia,
2. posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.

Zapisy

Wiktor Tylek – tel. 603 673 928
Więcej informacji w zakładce „Kontakt” na stronie
www.prototo.pl