PROTOTO – kursy, szkolenia, studia podyplomowe - NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI CENTRUM SZKOLENIA „PROTOTO”

WOBEC OSÓB, KTÓRE OPUBLIKOWAŁY MATERIAŁY OŚRODKA PROTOTO I ZŁAMAŁY PRAWO AUTORSKIE BĘDĄ WYCIĄGANE KONSEKWENCJE PRAWNO-SĄDOWE  Rozporządzenie MEN z dnia 26.10.2012 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli: na podstawie zgody Kuratora Oświaty z grudnia 2014 r. w tej chwili są realizowane ostatnie edycje kursów kwalifikacyjnych, później tylko pozostają studia podyplomowe.

PATENTY ŻEGLARSKIE

KURS STERNIKA MOTOROWODNEGO CENA 450 ZŁ KURS ŻEGLARZA JACHTOWEGO CENA 750 ZŁ KURS DOSKONALĄCY MOTOROWODNY I JACHTOWY 300 ZŁ termin zbieżny z pozostałymi kursami

Miejsca realizacji kursów:

Brody woj. świętokrzyskie, Gorlice, Jasło, Jezioro Rożnowskie woj. małopolskie, Kędzierzyn-Koźle, Kraków, Krapkowice, Krosno, Nysa, Warszawa, Wrocław, Zakopane  

 

ALPY 1999 ZŁ instruktor sportu NARCIARSTWO SNOWBOARD m.in. termin 30.01-6.02.2016 r. szczegóły na stronie:

www.szkola-narciarska-yetti.pl

 

Proponujemy udział w następujących kursach kwalifikacyjnych:

  • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ, - trwa  do 23.03.2016 r. zgoda Kuratora Oświaty nr WRE.5471.95.2014
  • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA,- trwa  do 11.06.2016 r. zgoda Kuratora Oświaty nr WRE.5471.107.2014
  • OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA,- trwa  do 19.06.2016 r. zgoda Kuratora Oświaty nr WRE.5471.108.2014
  • BIBLIOTEKOZNAWSTWA, - trwa  do 28.10.2016 r. zgoda Kuratora Oświaty nr WRE.5471.109.2014
  • SZTUKA (plastyka i muzyka), - trwa  do 29.09.2016 r. zgoda Kuratora Oświaty nr WRE.5471.115.2014
  • TERAPIA PEDAGOGICZNA,- trwa  do 21.02.2016 r. zgoda Kuratora Oświaty nr WRE.5471.118.2014
  • WCZESNE WSPOMAGANIE DZIECI AUTYSTYCZNYCH - trwa  do 17.04.2017 r. zgoda Kuratora Oświaty nr WRE.5471.111.2014
  • SOCJOTERAPIA

  • RESOCJALIZACJA

Proponujemy udział w następujących 3 semestralnych (350 godz.) studiach podyplomowych:

Kursy instruktora sportu przykładowe dyscypliny:

Ponadto organizujemy szkolenia, warsztaty, kursy:

Wycieczki edukacyjne, poznawcze, kulinarne, aktywnego wypoczynku.

Jesteśmy partnerem handlowym Lyoness Poland Sp. z o.o.