PROTOTO – kursy i szkolenia - NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI CENTRUM SZKOLENIA „PROTOTO” WE WROCŁAWIU

URLOP NPDN PROTOTO: 5.07 – 3.08.2014 r.

W TYM OKRESIE MOŻNA SIĘ KONTAKTOWAĆ WYŁĄCZNIE POPRZEZ SMS ORAZ NA E-MAIL: prototo@wp.pl

Rozporządzenie MEN z dnia 26.10.2012 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli: kursy kwalifikacyjne będą organizowane tylko DO KOŃCA 2014 r., później tylko studia podyplomowe.

KURS BEZPŁATNY OBSŁUGI KOMPUTERA z możliwością uzyskania certyfikatu ECDL  OD 24.07.2014 R. DO 31.08.2014 R.(popłudniami) wymogi: osoby od 25 roku życia, uczestnictwo w min. 16 spotkaniach (całość to 20 spotkań), 3 spotkania w tygodniu, zgłoszenie do 23.07.2014 r. KONTAKT (zgłoszenia):  tel. 609150122, email: lukasz.komborski@gmail.com

Proponujemy udział w następujących kursach kwalifikacyjnych:

 • PEDAGOGICZNY (również dla nauczycieli zawodu),
 • ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ,
 • OLIGOFRENOPEDAGOGIKA,
 • TYFLOPEDAGOGIKA,
 • SURDOPEDAGOGIKA,
 • PEDAGOGIKA LECZNICZA,
 • OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA,
 • BIBLIOTEKOZNAWSTWA,
 • PROWADZENIA PRZEDMIOTU SZTUKA (plastyka i muzyka),
 • PRZYRODA,
 • WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE,
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA,
 • WCZESNE WSPOMAGANIE DZIECI AUTYSTYCZNYCH
 • SOCJOTERAPIA,
 • RESOCJALIZACJA

Kursy instruktora sportu przykładowe dyscypliny:

 • NARCIARSTWA,
 • SNOWBOARDU,
 • PŁYWANIA,
 • TENISA ZIEMNEGO,
 • TENISA STOŁOWEGO,
 • KAJAKARSTWA,
 • LEKKOATLETYKI,
 • PIŁKI RĘCZNEJ,
 • PIŁKI NOŻNEJ,
 • SPORTÓW MOTOROWODNYCH,
 • ŻEGLARSTWA,
 • WINDSURFINGU

Ponadto organizujemy szkolenia, warsztaty, kursy:

 • przygotowawcze dla kandydatów na wychowawców w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży, kursy instruktażowe kierowników placówek wypoczynku – obszar dolnośląski
 • kursy pilotów wycieczek
 • przewodników górskich masywów: BESKID, SUDETY
 • kursy kierowników wycieczek
 • kurs dogoterapii
 • kurs pedagogiczny dla wykładowców, instruktorów pozaszkolnych form kształcenia
 • kurs nauki i doskonalenia pływania
 • kurs tenisa ziemnego
 • kurs nauki i doskonalenia jazdy na nartach
 • konferencje, seminaria, szkolenia i warsztaty dla rad pedagogicznych, kadr, pracowników

Jesteśmy partnerem handlowym Lyoness Poland Sp. z o.o.